رژيم غذايي

صفحه نخست
مقدمه
توليد مثل
تعيين جنسيت
لقاح
سيكل هاي هورموني زنان
نقش تخمك گذاري
رژيم غذايي
نقش بيماريها
اثر داروها
اثر فصلهاي سال
حاملگي
تشخيص جنسيت
پرسش و پاسخ
مقالات علمي
تماس با ما

 

 

 

رژیم غذایی و تعیین جنسیت

رژیم غذایی نیز می تواند تا حد زیادی در تعیین جنسیت فرزند نقش داشته باشد. دیده شده که در بعضی مناطق دنیا یا بعضی از فصول سال بعلت مصرف مواد غذایی خاص آن منطقه یک جنسیت خاص شیوع بیشتری دارد . توصیه های زیادی از دیر باز تاکنون در رابطه با مواد غذایی مختلف وجود دارد . توصیه های غذایی برای زنان و مردان متفاوت است . متأسفانه مشاهده می شود که زنان به اشتباه توصیه های غذایی  آقایان را مصرف می نمایند و بر عکس .

استفاده از رژیم غذایی مناسب که هم از نظر یونی مناسب باشد و هم از نظر اسیدی و قلیایی شدن خون مناسب باشد و هم حد اقل تمام نیاز های پایه بدن به مواد غذایی  را تأمین کند لازم است مصرف گردد.

رعایت درست  مواد غذایی برای جنسیت پسر و دختر می تواند در صد موفقیت را افزایش دهد .

 

 

 

[صفحه نخست] [مقدمه] [توليد مثل] [تعيين جنسيت] [لقاح] [سيكل هاي هورموني زنان] [نقش تخمك گذاري] [رژيم غذايي] [نقش بيماريها] [اثر داروها] [اثر فصلهاي سال] [حاملگي] [تشخيص جنسيت] [پرسش و پاسخ] [مقالات علمي] [تماس با ما]

Copyright 2006 [M2]. All rights reserved.