در حال بارگذاری سایت...

سيكل هاي هورموني زنان

سیکل های قاعدگی وترشح هورمون ها

در طی نیمه اول دوره ماهیانه، تنها هورمون تخمدانی که بیشتر ترشح می شود هورمون استروژن است ولی در نیمه دوم سیکل قاعدگی هر دو هورمون استروژن و پروژسترون ترشح می شود. استروژن موجب ضخامت آندومتر می شود و عمق و پیچیدگی غدد آندومتر به شدت افزایش می یابد و غدد اندومتری شروع به ترشح ماده تغذیه ای می کند که می تواند توسط تخمک بارور شده، قبل از لانه گزینی مصرف شود. اگر تخمک بارور شود و شروع به تقسیم کند، هورمون خاصی ترشح می کند که HCG نام دارد و توسط توده سلولی در حال رشد(جنین) ترشح می شود و این هورمون جسم زرد را تحریک کرده و باعث می شود هورمون استروژن و پروژسترون توسط جسم زرد ادامه یابد و در این حالت حاملگی شروع می شود.

اما اگر تخمک بارور نشود جسم زرد پسرفت می کند و تولید هورمون های استروژن و پروژسترون کمی کاهش می یابد و زمانی که این هورمون ها ناگهانی کاهش می یابد عروق خونی آندومتر دچار اسپاسم شده و اکثر بافت های آندومتر از بین میروند و خونریزی اتفاق می افتد و طول مدت خونریزی 3 الی 5 روز است و سپس مجددأهورمون ها شروع به ترشح شده و در این روند هر ماه آندومتر رحم نوسازی می شود.

مدت سیکل ماهیانه

طول مدت سیکل ماهیانه در افراد مختلف متفاوت است. اکثریت زنان در فاصله 28 تا 30 روز یک بار خونریزی ماهیانه دارند و اینگونه زنان دارای سیکل های منظمی هستند و مشخص کردن زمان تخمک گذاری در این افراد راحت تر است البته گاهی زنان دوره های کوتاه 21 روزه دارند و گاهی دوره های طولانی مدت 40 روز به بالا دارند که ممکن است سیستم بدن آنها به شکل طبیعی به این صورت باشد که مشکلی در باروری بوجود نخواهد آورد.